En komplett samarbetspartner

Vi är en komplett samarbetspartner som erbjuder kvalitetsprodukter från välkända leverantörer. Hos oss hittar ni våtfärg, pulverfärg, sprututrustning och tillbehör.

Vi utför kundanpassade färg-och ytbehandlings kurser inom korrosionsskydd, kontakta oss för mer information!

Ytbehandlingskontroller

Vi erbjuder rådgivning och kontroll av ytbehandling.  
Vi har testinstrument för kontroll av skikttjocklek, vidhäftning, ytråhet, porsökning, klimatförhållande, kulör- och glans. 

Kontrollerna utförs av en certifierad Frosio inspektör.

Service

Tecknar ni ett serviceavtal med oss så utför vi ett förebyggande underhåll av era färgpumpar och pistoler. En mycket uppskattad service för en problemfri produktion!

Kemiska arbetsmiljörisker

Vi håller utbildning som följer den senaste föreskriften AFS 2014:43, där det ställs högre krav på t.ex. riskbedömningar.

Utbildningen innehåller information om de risker som arbetet innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.