Välkommen till

Myab Solutions AB

En komplett samarbetspartner

Vi är en komplett samarbetspartner som erbjuder kvalitetsprodukter från välkända leverantörer. Hos oss hittar ni våtfärg, pulverfärg, sprututrustning och tillbehör.

Vi utför kundanpassade färg-och ytbehandlings kurser inom korrosionsskydd.

Kontakta oss för mer information, vi kan anpassa utbildningen efter ert behov!

Ytbehandlingskontroller

Vi erbjuder rådgivning och kontroll av korrosionsskydd.  
Vi har testinstrument för kontroll av skikttjocklek, vidhäftning, ytråhet, porsökning, klimatförhållande, kulör- och glans.

Kontrollerna utförs av en certifierad Frosio inspektör.

Kontakta oss för mer information, vi har kunskap och den senaste utrustningen för ytbehandlingskontroller.

Service

Tecknar ni ett serviceavtal med oss så utför vi ett förebyggande underhåll av era färgpumpar och pistoler. En mycket uppskattad service för en problemfri produktion!

Kemiska arbetsmiljörisker

Vi håller utbildningar enligt nya regler som träder i kraft den 1 juni 2015, arbete med allergiframkallande farliga kemiska produkter.

Utbildningen innehåller information om de risker som arbetet innebär och vilka skyddsåtgärder som kan behöva vidtas för att arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt.